Spolok
Lekárov Záhoria

Fotogaléria HistóriaAktuálneXX. Kleiblové lekárske dni 8.2.2024


Jubilejné XX. Kleiblove Dni Záhoria


O nás

Do začiatku 70-tych rokov minulého storočia fungovali spolky lekárov len vo veľkých mestách, potom však nastala tendencia smerujúca k ich zakladaniu aj na vidieku. Spolok lekárov Záhoria vznikol v roku 1973 a jeho prvoradým cieľom bolo všeobecné vzdelávanie lekárov okresov Senica, Myjava a Skalica. Svoju ideu napĺňa spolok aj dnes. Pravidelne v januári organizuje regionálne sympózium s názvom Kleiblove lekárske dni Záhoria a okrem toho je dvakrát do roka organizátorom už spomínaných regionálnych vedeckých schôdzí, ktoré sa konajú v Smrdákoch a Myjave. Spolok lekárov Záhoria je súčasťou Slovenskej lekárskej spoločnosti (www.sls.sk), je neziskovou, nepolitickou a neštátnou organizáciou, ktorej dobrovoľnými členmi sú lekári a iní zdravotnícki pracovníci zo Skalice, Senice, Myjavy a Malaciek. Myšlienka založiť združenie, ktorého cieľom by bolo zvyšovanie odbornej úrovne lekárov, vznikla v roku 1973 a prvá zdokumentovaná schôdza sa uskutočnila v roku 1975 v Senici. Náplňou organizácie sú vedecké pracovné semináre, na ktorých sa lekári všetkých odborností trikrát do roka stretnú striedavo v Skalici, Smrdákoch a Myjave. Od roku 2003 Spolok lekárov Záhoria organizuje v rámci svojích vzdelávacích akcií vedeckú konferenciu- tzv.Kleiblove lekárske dni Záhoria podľa prvého predsedu spolku MUDr. Karola Kleibla, CSc., ktorý bol v Skalici primárom kožného oddelenia. Odvtedy sa vedecká konferencia koná pravidelne každý rok v mesiaci január, pričom jeho odborná úroveň sa neustále zvyšuje. Čítať viac

Výbor

Funkcia Meno
Prezident MUDr. Červeň Miroslav
Ved. sekretariát Mgr. Kóňová Lucia
Člen výboru MUDr. Kozlovský Marian
Člen výboru MUDr. Lidaj Ján
Člen výboru MUDr. Sláviková Alexandra
Predseda DR RNDr.Bíla Michaela
Dozorná rada 2. MUDr. Košík Peter
Dozorná rada 3. MUDr. Budinský Peter

Prihlášky